Размери

Използвайте таблиците, за да се ориентирате при избирането на правилния за Вас размер.